Alumni FF UP

Roky studia na fakultě s nezaměnitelným kampusem v historickém centru univerzitního města. Státnice, promoce, euforie i nostalgie po ukončení studia. Jak se mají alumni Filozofické fakulty UP? Kam je zavedly jejich toulavé boty a kariérní cesty? Představujeme naše absolventky a absolventy a jejich inspirativní profesní příběhy.

Monika Brusenbauch Meislová

absolventka doktorského studia (2012), magisterského studia (2008)
obor politologie a evropská studia
politoložka, vysokoškolská pedagožka

„To, co dělám, mě nesmírně baví a naplňuje. Ve svém výzkumu se zaměřuji zejména na analýzu diskurzu a britské politické otázky spojené s evropskou integrací.“

Viktor Tichák

absolvent doktorského studia (2020), magisterského studia (2015), bakalářského studia (2013)
obor německý jazyk (Ph.D.), německá filologie – česká filologie
lingvista, politik

„Před uvolněním pro výkon funkce náměstka primátora Olomouce pro oblast školství, kultury a cestovního ruchu jsem působil jako vysokoškolský pedagog.“

Zuzana Li

absolventka 1999
obor čínská filologie – anglická filologie
sinoložka, překladatelka

„Za svůj pestrý profesní život jsem vystřídala různé role: odborná asistentka, tlumočnice, publicistka, kulturní manažerka, redaktorka nebo aktuálně ministerský rada.“

Ondřej Martínek

absolvent 2007
obor žurnalistika
marketingový specialista

„Profesně se věnuji brandingu Univerzity Palackého a uchazečským kampaním.“

Barbora Kucsa Prágerová

absolventka 2017
obor teorie a dějiny dramatických umění
ředitelka kina

„Ve své práci jsem vždy maximálně uplatnila zkušenosti nabyté během studia.“

Petr Vlček

absolvent 2011
obor filmová věda –⁠ polská filologie
ředitel Českého centra Varšava

„Na začátku byla dětská zvědavost, co to Polsko, na které jsem se díval za řekou, znamená.“

Kateřina Chládková

absolventka 2008
obory anglická filologie – nizozemská filologie
lingvistka, vysokoškolská pedagožka

„Zabývám se tím, jak a kdy se lidé učí mluvit a zda se naše schopnost naučit se jazyk mění s věkem.“

Roman Göttlicher

absolvent 2003
obor česká filologie –⁠ historie
středoškolský učitel, historik

Protože jsem měl pocit, že mi učení nejde, rozhodl jsem se školství opustit a začal podnikat. Po 12 letech jsem se do školství vrátil.

Hana Strnadová

absolventka 2010
obor nizozemská filologie
zdravotní klaun

„Cizí lidé se potkají v extrémní situaci a dokáží velice brzy navázat jasný a krásný vztah, ve kterém se může odehrát něco, co je v těchto situacích mnohdy tabu. Myslím třeba humor.“

David Voda

absolvent 2002
obor dějiny výtvarného umění
historik umění

„Rád vám poradím s výběrem uměleckých děl a poskytnu vhled do fascinujících, dosud nedoceněných epizod evropského umění.“

Zuzana Henešová

absolventka 2006
obor nizozemská filologie – německá filologie
tajemnice a překladatelka v muzeu

Překlad je balancování mezi pokorou vůči autorovi, ohleduplností vůči čtenáři a vlastní kreativitou. Tohle napětí mě na celém procesu baví nejvíce.

Dominik Malíšek

absolvent 2023
obor nizozemská filologie
technická podpora pro nizozemské klienty

„Díky znalosti nizozemštiny jsem neměl problém najít si práci v mezinárodní firmě ještě v době studia.“

Jakub Válek

absolvent 2016
obor japonská filologie
PR v Českém centru Tokio

Při plánování a realizaci kulturních akcí se podílím na tvorbě pozitivního vnímání Česka v Japonsku.

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz