Barbora Kucsa Prágerová

absolventka 2017
obor teorie a dějiny dramatických umění
ředitelka kina

Jako absolventka zlínské klasické animované tvorby a olomouckého „filmu a divadla“ jsem ve své dosavadní profesní dráze zůstala u umění a kultury – jsem ředitelka prostějovského kina Metro 70. Ve své práci jsem vždy maximálně uplatnila zkušenosti nabyté během studia – podílela jsem se jak na studentských projektech (PAF, AFO, A15), tak později i na těch s přesahem mimo univerzitu (mapování kulturních a kreativních průmyslů). Stejně tak rok kulturní antropologie, rok mediálních studií a Erasmus ve Vídni mi pomohly dotvořit kontext ke všemu, co dělám. Svou práci mám nesmírně ráda a mám ji do velké míry díky své alma mater.

V roce 2023 obdržela Cenu děkana za šíření dobrého jména Filozofické fakulty UP.

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz