Kateřina Chládková

absolventka 2008
obory anglická filologie – nizozemská filologie
lingvistka, vysokoškolská pedagožka

Studia na FF UP mě přivedla na cestu lingvistky a na cestu do Nizozemska, což jsou dva faktory, které zformovaly moji profesní osobu. Na University of Amsterdam jsem měla úžasnou příležitost projít si různými vědeckými fázemi od výzkumné asistentky, doktorandky až po postdoktorandku. Fellowship Rubicon od Nizozemské grantové agentury mi potom umožnil strávit dva roky na Univerzitě a Max Planckově Institutu v Lipsku. V roce 2018 jsem na Univerzitě Karlově a Akademii věd založila laboratoř zaměřenou na (nejen) rané osvojování řeči SPEAKin lab, která už má i pobočku na FF UP. Ve zbrusu novém výzkumném programu, který poběží od roku 2024, se budu věnovat komunikaci a interakci na celistvější rovině a odkrývat provázanost jazyka, mozku a těla.

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz