Hana Strnadová

absolventka 2010
obor nizozemská filologie
zdravotní klaun

Na Filozofické fakultě UP jsem vystudovala obor Nizozemská filologie se zaměřením na odborný jazyk. Po ukončení magisterského studia jsem se ještě rok věnovala studiu doktorandskému a komerčním překladům, ale záhy jsem výrazně změnila směr své kariéry. Od roku 2012 pracuji jako Zdravotní klaun v českých nemocnicích a geriatrických zařízeních. Kromě práce v terénu se poslední roky věnuji také přednáškám a praktickým seminářům pro zdravotníky a studenty lékařských oborů na téma humor jako nástroj komunikace.

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz