Viktor Tichák

absolvent doktorského studia (2020), magisterského studia (2015), bakalářského studia (2013)
obor německý jazyk (Ph.D.), německá filologie – česká filologie
lingvista, politik

V průběhu doktorského studia jsem vyučoval na Katedře germanistiky FF UP předměty spojené s německou morfologií a morfosyntaxí, od r. 2019 jsem působil na FF UK v Praze jako akademický pracovník Ústavu germánských studií, mé spojení s Filozofickou fakultou UP však trvalo dále v rámci spolupráce na projektu GAČR, jehož výstup – kniha o dějinách teorií a nauk týkajících se české interpunkce – vyšla na podzim 2023. Od roku 2018 působím v Zastupitelstvu města Olomouce, od r. 2022 potom jako uvolněný člen Rady města Olomouce – náměstek primátora pro oblast školství, kultury a cestovního ruchu.

V roce 2023 obdržel Cenu děkana za šíření dobrého jména Filozofické fakulty UP.

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz