Petr Vlček

absolvent 2011
obor filmová věda –⁠ polská filologie
ředitel Českého centra Varšava

Svou profesní kariéru jsem zahájil na alma mater, kde jsem v letech 2007–⁠2016 pracoval jako vedoucí produkce Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc. Od roku 2016 jsem působil na FAMU, kde jsem v letech 2020–⁠2022 zastával funkci proděkana pro studijní záležitosti. Dlouhodobě externě spolupracuji s festivalem Letní filmová škola Uherské Hradiště, od roku 2010 jako dramaturg zodpovědný za polské sekce programu. Od 1. února 2023 zastávám funkci ředitele Českého centra Varšava.

V roce 2023 obdržel Cenu děkana za šíření dobrého jména Filozofické fakulty UP. 

Rozhovor s Petrem Vlčkem k výročí 100 let české polonistiky.

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz